Aj vy môžete podporiť preklad Biblie do slovenského posunkového jazyka, ktorý sprístupní Božie slovo nepočujúcim v reči, ktorej rozumejú najlepšie.

Slovenská biblická spoločnosť začala pracovať spolu s ďalšími partnermi na preklade vybraných príbehov z Nového zákona v roku 2017. Prvé videonahrávky si môžete pozrieť na www.nepocujuci.biblia.sk. V nasledujúcich rokoch chceme pokračovať prekladom ďalších častí a šíriť tak evanjelium aj medzi slovenskými nepočujúcimi.

Finančná podpora, ktorú sme získali od zahraničných darcov, nepokrýva všetky náklady súvisiace s prekladom. Budeme vďační za vaše príspevky, ktoré nám pomôžu uhradiť poplatky za natáčanie a testovanie videonahrávok v komunitách nepočujúcich v rôznych mestách na Slovensku.

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

Viac informácií o projekte.

Ak by ste chceli podporiť preklad Biblie modlitebne, materiálne alebo iným spôsobom, neváhajte nás kontaktovať.